Tietosuojaseloste

Päivitetty 23.5.2018.

Rekisterinpitäjä ja yhteishenkilö

Helsingin Akvaariokeskus Ky
Itämerenkatu 26
00180 Helsinki

Petri Viskari
info@akvaariokauppa.fi
Puhelin
040 – 571 8339

Rekisterin nimi

Helsingin Akvaariokeskus Ky:n omistaman Akvaariokauppa.fi:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme asiakasrekisterin tietoja Akvaariokauppa.fi kautta tehtyjen ostojen ja tilausten toteuttamiseen, asiakassuhdetta vahvistaviin markkinointitoimenpiteisiin kuten asiakaskirjeisiin ja tiedottamiseen sekä Akvaariokauppa.fi toiminnan ja palveluiden kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

Nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Yrityksen nimi
Yrityksen y-tunnus

Yksittäisten tilausten logissa lisäksi:
IP-osoite siitä koneesta josta tilaus on tehty ja tehtyjen tilausten päivämäärät sekä kellonajat.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden antamat tiedot. Asiakkaiden kolmannesta osapuolesta antamat tiedot, jotka asiakas antaa mikäli tilauksen maksaja tai vastaanottaja on eri kuin tilaaja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Välttämättömiä tietoja luovutetaan vain tarvittavissa määrin kuljetusyrityksille kuten Postille ja Matkahuollolle tilattujen tuotteiden toimittamista varten. Tietoja ei muuten luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa asiakasuhteen ylläpitämistä ja kirjanpitoa varten kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja poistetaan pyydettäessä tai omatoimisesti, mikäli huomataan tarpeettomia tietoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi. Ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin estetään muun muassa palomuuritekniikan avulla. Tiedot on tallennettu tietokantaan, johon vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.

Henkilötietoja käsittelevät vain Helsingin Akvaariokeskus Ky:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Helsingin Akvaariokeskus Ky:n palveluksessa. Henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä

  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin. Nämä toimenpiteet tulee ensisijaisesti tehdä asiakassivuilla, jossa voi tietoja tarkastella ja muuttaa.

  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata tai perua uutiskirjeen tilaus ollessaan kirjautuneena verkkopalvelussa. Uutiskirjeen voi perua myös suoraan uutiskirjeen viestissä olevan linkin kautta.

tech
HELSINGIN AKVAARIOKESKUS KY
Itämerenkatu 26
FI-00180, Helsinki
FINLAND
puh. +358 (0)9 586 5861
puh. 040 571 8339
petri.viskari@akvaariokeskus.com
Y-tunnus: 1461205-9
Paytrail